top of page

Η ψυχολογία της νίκης (Sun Tzu) / The winning psychology (Sun Tzu)

Έγινε ενημέρωση: 13 Δεκ 2020


Χρειάζεται να υιοθετήσουμε 9 συμπεριφορές για να φτάσουμε να αποκτήσουμε την ψυχολογία της νίκης. Η νίκη που επιδιώκω δεν είναι μόνο μια κυριολεκτική μάχη αλλά μπορεί να είναι πόλεμος με τον εαυτό μου, η τέχνη να μπορώ να κερδίζω τις πολλές μικρές μάχες καθημερινά. Επιδιώκω νίκη χωρίς να επιβάλλομαι στον «εχθρό» γιατί αυτή θα ήταν μια πύρρειος νίκη. Νίκη με υγεία και όχι με καταστροφή. Ακόμη ακόμη να βοηθώ στις μάχες που δίνει το ανοσοποιητικό μου σύστημα που πολεμά συνέχεια και καθημερινά.


Πρώτο βήμα είναι η στοχευμένη αποδέσμευση.

Πρέπει να αποδεσμευτώ από την τοξικότητα που με περιβάλλει. Στόχος μου είναι να μην παρεκκλίνω από τις αρχές μου, να μην εξαρτώμαι από υλικά αγαθά ή ιδέες. Προετοιμάζομαι να γεμίσω, αλλά για να μπορέσω να γεμίσω πρέπει πρώτα να αδειάσω αλλιώς πέφτω στη λήθη. Αυτό που δεν θα με προδώσει ποτέ είναι η σωστή άσκηση (ται τσι) και η επανάληψη.


Εδώ, στο βήμα της στοχευμένης αποδέσμευσης υιοθετούμε το φιλοσοφικό κομμάτι της πρώτης τεχνικής «Ο χρυσός φοίνικας στεγνώνει τα φτερά του». Σε όποια φάση της ζωής μας και να είμαστε, όποιο γεγονός και αν αντιμετωπίζουμε, καλό ή κακό, χρειάζεται να έχουμε ισορροπία. Ο χρυσός φοίνικας αντιπροσωπεύει τις αρετές της ισορροπίαs, χάρης, απαλότητας και αρμονίας. Με αυτές τις αρετές πορευόμαστε σε κάθε γεγονός μέσα στην καθημερινότητά μας. Ακόμα και όταν η χαρά με περιβάλλει χρειάζεται να ισορροπώ και να μην έχω υπέρμετρο εγωισμό λόγω του καλού ή θετικού αυτού γεγονότος. Και στη χαρά και στη λύπη χρειάζεται να βρίσκω την ισορροπία.


We need to adopt 9 behaviors to reach the psychology of victory. The victory we seek is not just a victory in literal battle but it can be a war with oneself, the art of being able to win the many small battles every day. We seek victory without imposing ourselves on the "enemy" because that would be a fruitless victory. We aspire for victory with health and not with disaster. We also have to assist in the battles that our immune system gives, that fights constantly and every day.


The first step is the targeted release.


We have to get rid of the toxicity that surrounds us. Our goal is not to deviate from our principles, not to depend on material goods or ideas. We are preparing to fill, but in order to be able to fill, one must first empty otherwise we fall into oblivion. What will never betray us is proper exercise (tai chi) and repetition.


Here, in the step of targeted release, we adopt the philosophical part of the first technique "The golden palm dries its wings". Whatever stage of our lives we are in, whatever situation we face, good or bad, we need to have balance. The golden palm represents the virtues of balance, grace, softness and harmony. With these virtues we walk in our daily life. Even when joy surrounds us we need to balance and not be overly selfish because of this good or positive event. In joy and sorrow, we always need to find balance.

 

Τα 100 βήματα του Κίτρινου Αυτοκράτορα / The 100 steps of the Yellow Emperor


Τα 100 βήματα του Κίτρινου Αυτοκράτορα είναι μια καλή αρχή στο δρόμο για να βρούμε ισορροπία σωματική, συναισθηματική, πνευματική και ψυχολογική.

Tα 100 βήματα είναι 5 ασκήσεις που επαναλαμβάνουμε 20 φορές (20 x 5) την κάθε μία καθημερινά και μας χαρίζουν ευεξία. Ονομάστηκαν έτσι μιας και ο αυτοκράτορας της Κίνας Χουάνγκ Ντι (χουάνγκ = κίτρινη, ντι = γη) το 2764 π.Χ. τις δίδαξε σε 1000 επίλεκτους στρατιώτες του και αυτοί σε όλο το λαό. Οργάνωσε την γεωργία και είχε όλους τους υπήκοους υγιείς.


Μια χούφτα φακή έχει περισσότερη δύναμη από ό,τι δέκα κανόνια μαζί

(μεταγενέστερη ρήση του δασκάλου Λου).


The 100 steps of the Yellow Emperor are a good start on the road to finding physical, emotional, spiritual, and psychological balance.

The 100 steps are 5 exercises that we repeat 20 times (20 x 5) each day and they give us well-being. They were named after the emperor of China Huang Di (Huang = yellow, di = earth) in 2764 BC. taught them to 1000 of his chosen soldiers and they to all the people. He, therefore, organized agriculture and had all his subjects healthy.


A handful of lentils has more power than ten cannons combined.

(later saying of Master Lou).

85 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page