Τα δώρα του ουρανού / The gifts from heaven

Πατήστε στην εικόνα για το video / Click on image for video


Ο δάσκαλός μας, Βαγγέλης Τάρμπας, βρήκε την ευκαιρία να κάνει άσκηση στο χιόνι. Απολαύστε μικρά αποσπάσματα από το "τάο λου του μεγάλου δράκου" και από το 2ο τάο λου με σπαθί που ονομάζεται "δώρο του ουρανού, το σπαθί του γηραιού ουράνιου δράκου".Our teacher, Vangelis Tarbas, didn't miss the opportunity to exercise in the snow. Enjoy small excerpts from the "Tao Lu of the Great Dragon" and from the 2nd Tao Lu with sword called "Gift of heaven, the sword of the ancient celestial dragon".59 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων