Η εικόνα πίσω από τα ιδεογράμματα / The image behind the ideograms

Έγινε ενημέρωση: 5 Δεκ 2020

Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, όπως είναι γνωστό. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε πώς το ιδεόγραμμα του πασίγνωστου κουνγκ φου οδηγεί στην έννοια της προσπάθειας, στην ενέργεια και τον χρόνο που χρειάζεται για να γίνει η αλλαγή στο σώμα και το πνεύμα. Ένας άνθρωπος που κάνει το πρώτο βήμα (πάνω δεξιά) για να συναντήσει την ισορροπία της γης και του ουρανού, του γιν και γιανγκ (πάνω αριστερά). Αφού τα καταφέρει στέκεται σε απόλυτη ισορροπία με ανοιχτά τα χέρια (κάτω).


A picture is a thousand words, as it is known. In this case we see how the ideogram of the famous kung fu leads to the concept of effort, energy and time needed to make the change in body and mind.

A man who takes the first step (top right) to meet the balance of earth and sky, yin and yang (top left). After he succeeds, he stands in perfect balance with his arms open (down).24 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων